ANBI STATUS

Stichting Duofietsen Bladel is door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling.
Schenkingen aan een ANBI-instelling worden fiscaal vriendelijk behandeld.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Afhankelijk van het inkomen, en of het een eenmalige of een meerjarig overeengekomen gift is, bedraagt het bedrag dat u terug krijgt van de belasting tussen de 10 en 50  % van het geschonken bedrag.
Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

 Jaarstukken 2023

Jaarstukken 2022